Slovenská komora stavebných inžinierov

AKTUALITY SKSI 3/2023

Vážení členovia,

pripravili sme pre vás sumár tých najdôležitejších informácií, ktoré sa udiali v našej komore za uplynulé obdobie, ako aj prehľad podujatí v blízkej budúcnosti. Všetky informácie zverejňujeme na našej webovej stránke v novinkách  a našom Facebooku.

 

POISTENIE

Aj nasledujúce poistné obdobie (od 1. apríla 2023 do 31. marca 2024) môžu členovia Komory (fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú dobrovoľnými členmi komory) využiť za výhodných  podmienok profesijné poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré pre nich zabezpečila Komora cez Rámcovú zmluvu uzatvorenú so spoločnosťou Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Každému členovi (FO a PO) bol dňa 18. marca 2023 zaslaný naším poistným maklérom - spoločnosťou Respect Slovakia, s.r.o. do kontaktnej mailovej schránky oslovovací mail, s možnosťou priameho online prihlásenia sa do poistenia na nové obdobie 2023/2024.

Viac informácií o poistení nájdete na našom webe v časti „poistenie“,  a po prihlásení sa do členskej zóny sa dostanete k zmluvám a ich aktuálnym dodatkom, sadzobníku,  právnemu poisteniu atď. 


KALENDÁR PODUJATÍ

Zahŕňa prehľad podujatí, ktoré pripravuje naša komora a partneri, s ktorými spolupracujeme aj v oblasti vzdelávania.

Kalendár podujatí na rok 2023

NAJBLIŽŠIE PRIPRAVOVANÉ ODBORNÉ AKCIE:

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A LICENČNÁ ZMLUVA

NADVÄZNOSŤ A SÚVISLOSŤ OSVETLENIA S INÝMI  PROFESIAMI VO VÝSTAVBE

SPAĽOVANIE BIOMASY A VÝROBA TEPLA V SOLÁRNYCH KOLEKTOROCH V ZARIADENIACH HARGASSNER

NAVRHOVANIE, VÝROBA A APLIKÁCIA UHPC

BUDOVY OČAMI SCHNEIDER ELECTRIC

OPORNÉ MÚRY, GABIONOVÉ OPORNÉ KONŠTRUKCIE

PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI Z RIEŠENIA SEIZMICKEJ ODOLNOSTI V ZAHRANIČÍ

HISTÓRIA ELEKTROTECHNIKY


PRIPRAVUJEME AJ ĎALŠIE ZAUJÍMAVÉ SEMINÁRE:

Možnosti využitia BIM pri návrhu a posudzovaní drevených konštrukcií – 3.5.2023


ERUDIO – vzdelávací portál

Vzdelávací e-learningový program ERUDIO  prináša nové vzdelávacie moduly zo seminárov, ktoré sme vysielali online v mesiaci február a marec:

Aké zmeny prinesú nové zákony o výstavbe a o územnom plánovaní pre projektantov?

Aká je zodpovednosť autorizovaných inžinierov za výkaz, výmer a rozpočet?

Ďalšie záznamy zo seminárov spracovávame a zverejníme v priebehu mesiaca apríl.


PUBLIKÁCIE

V spolupráci s partnerskými organizáciami máme pre Vás zvýhodnené ceny publikácií, ktorých vydanie sme podporili.

APLIKÁCIA POŽIADAVIEK NA PROTIPOŽIARNU BEZPEČNOSŤ ETICS PODLA STN 730802

Pri kúpe knihy majú členovia zľavu 20 % z predajnej ceny. Publikáciu si môžete zakúpiť na webovej stránke Občianskeho združenia Združenie pre zatepľovanie budov.

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Knihu si môžete zakúpiť v e-shope SEZ-KES, členovia majú 25% zľavu z predajnej ceny.

 

 

INŽINIERSKA CENA - 19. apríla 2023  spoznáme najlepšiu  diplomovú prácu inžinierskeho štúdia. Sledujte náš živý stream o 14.00 h.

Súťaž pre fakulty technických univerzít na Slovenskú s cieľom zvyšovať kvalitu diplomových prác a súčasne motivovať univerzity ku kvalitnej príprave budúceho absolventa na profesionálnu kariéru projektanta - autorizovaného inžiniera. V tomto ročníku súťaže sa zapojilo celkom 13 diplomových prác. Organizátorom Inžinierskej ceny je SKSI v súčinnosti so Združením ABF Slovakia.

 

STAVBA ROKA 2022 - Celoštátna súťaž realizovaných stavieb na Slovensku spoznala svojich víťazov 22. marca 2023.

Úlohou súťaže je podporiť  kvalitu stavebných diel, ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve.

Hlavnú cenu - STAVBA ROKA v kategórií Budovy získala Nemocnica Bory

Hlavnú cenu - STAVBA ROKA v kategórií Inžinierske stavby získala Modernizácia trate Púchov – Žilina, I. etapa.

SKSI udelila cenu za výnimočné a progresívne projektové riešenie Lanovej dráhe Jasná, Biela Púť – Priehyba.

Galavečer Stavba roka 2022 nájdete v Archíve RTVS  https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13335/392996.

 

SKSI AJ NA 50.  ROČNÍKU BIELEJ STOPY

Ing. Ján Hazucha, autorizovaný inžinier, ktorý už čoskoro oslávi 80 rokov, úspešne reprezentoval farby Komory.

MESAČNÉ AKTUALIZÁCIE NORIEM

Prehľad o zmenách a opravách STN zverejňujeme každý mesiac na webovej stránke www.sksi.sk, v časti „členská zóna - normy“. Aj tento mesiac pribudli zmeny, o ktorých sa dočítate v aktualizáciách.Srdečne BLAHOŽELÁME našim JUBILANTOM - autorizovaným stavebným inžinierom a dobrovoľným členom – fyzickým osobám, ktorí oslavujú svoje  jubileum v marci.  V mene SKSI Vám želáme pevné zdravie, veľa energie a životnej pohody do ďalších rokov.


Vaša komora