Slovenská komora stavebných inžinierov

Čestné členstvo

Čestné členstvo v Slovenskej komore stavebných inžinierov je najvyšším ocenením SKSI. Ocenenie je udeľované jednotlivcom a organizáciám (fyzickým a právnickým osobám):

a)    za významnú a/alebo dlhoročnú spoločenskú a organizačnú činnosť v SKSI;

b)    za významnú projektovú a realizačnú činnosť;

c)     za významnú publikačnú a výchovnú činnosť;   

d)    za významný podiel na šírení a prezentácii SKSI a profesie stavebného inžiniera na Slovensku i v zahraničí.

O udelení čestného členstva rozhoduje Predstavenstvo SKSI na základe podnetu na ocenenie Čestný člen SKSI, ktorý  je možné podávať písomne po celý rok na Úrad SKSI podľa Zásad udeľovania ocenení Slovenskej komory stavebných inžinierov.

ZOZNAM ČESTNÝCH ČLENOV SKSI