Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Záväzné dokumenty SKSI

Jednotlivé vnútorné poriadky sa vzťahujú len na členov SKSI.

                         

Základné záväzné dokumenty Poriadkové dokumenty Poriadky súvisiace s Valným Zhromaždením  Skúšobné poriadky 
Zákon 138/1992 Disciplinárny poriadok Volebný poriadok VZ SKSI Autorizačný a skúšobný poriadok SKSI
Štatút SKSI Etický poriadok Rokovací poriadok VZ SKSI Skúšobný poriadok SKSI pre skúšky odbornej spôsobilosti pre činnost‘ stavbyvedúci a stavebný dozor
Štatút RZ SKSI Smernica o Sťažnostiach Skúšobný poriadok SKSI pre skúšky odbornej spôsobilosti EHB - zákon č. 555/2005 Z. z. 
Organizačný poriadok
Zásady používania loga SKSI