Slovenská komora stavebných inžinierov

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

Elektrické inštalácie nízkeho napätia, 2. vydanie

Autor: Doc.Ing. Ivan Bojna, PhD.

Vydanie:  druhé, 2/2023

Vydal: AKIB, s.r.o. pre SEZ-KES

ISBN: 978-80-973584-1-9

Členovia SKSI (ASI aj DČ) majú na publikáciu zľavu 25 % z predajnej ceny a zakúpiť si ju môžu v e-shope SEZ-KES.