Slovenská komora stavebných inžinierov

Praktické skúsenosti z riešenia seizmickej odolnosti v zahraničí

V rámci celoživotného vzdelávania Autorizovaných stavebných inžinierov si Vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 25.04.2022 (utorok) v AK SKSI Trenčín o 9.30 hod.  

Téma: „Praktické skúsenosti z riešenia seizmickej odolnosti v zahraničí„ 

POZVÁNKA 

PRIHLÁŠKA

Organizátor: AK SKSI Trenčín