Slovenská komora stavebných inžinierov

Výročné správy SKSI

Od roku 2012 SKSI každoročne informuje členov aj širokú odbornú verejnosť o aktivitách a hospodárení vo výročnej správe.   

Rok Názov dokumentu
2022 Výročná správa SKSI 2022
2021 Výročná správa SKSI 2021
2020 Výročná správa SKSI 2020
2019 Výročná správa SKSI 2019
2018 Výročná správa SKSI 2018
2017 Výročná správa SKSI 2017
2016 Výročná správa SKSI 2016
2015 Výročná správa SKSI 2015
2014 Výročná správa SKSI 2014
2013 Výročná správa SKSI 2013
2012 Výročná správa SKSI 2012