Slovenská komora stavebných inžinierov

Poplatky

Sadzobník poplatkov:
Autorizovaný inžinier 
Stavbyvedúci a Stavebný dozor 
Energetická hospodárnosť budov 
Hosťovanie
Poplatky za prístup do modulov vzdelávacieho systému ERUDIO

Zápisné:
Autorizovaný inžinier 
Dobrovoľný člen

Členské príspevky za rok 2022:
Autorizovaný inžinier (ASI) 
Dobrovoľný člen Fyzická osoba (DC FO) 
Dobrovoľný člen Právnická osoba (DC PO)

Členské príspevky predchádzajúce obdobia: 

Druh členstva Rok
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Autorizovaný inžinier ASI ASI ASI ASI ASI ASI ASI ASI ASI ASI
Dobrovoľný člen Fyzická osoba DC FO DC FO DC FO DC FO DC FO DC FO DC FO DC FO DC FO DC FO
Dobrovoľný člen Právnická osoba DC PO DC PO DC PO DC PO DC PO DC PO DC PO DC PO DC PO DC PO