Slovenská komora stavebných inžinierov

Poplatky

Sadzobník poplatkov za služby poskytované SKSI:
Autorizovaný inžinier
Stavbyvedúci a Stavebný dozor
Energetická hospodárnosť budov
Hosťovanie
Poplatky za prístup do modulov vzdelávacieho systému ERUDIO

Zápisné:
Autorizovaný inžinier
Dobrovoľný člen

Členské príspevky na rok 2024:
Autorizovaný inžinier (ASI)
Dobrovoľný člen Fyzická osoba (DČ-FO)
Dobrovoľný člen Právnická osoba (DČ-PO)

Archív členských príspevkov:

Druh členstva

Rok

Autorizovaný inžinier

Dobrovoľný člen Fyzická osoba

Dobrovoľný člen Právnická osoba

2024 ASI DČ-FO DČ-PO
2023 ASI DČ-FO DČ-PO
2022 ASI DČ-FO DČ-PO
2021 ASI DČ-FO DČ-PO
2020 ASI DČ-FO DČ-PO
2019 ASI DČ-FO DČ-PO
2018 ASI DČ-FO DČ-PO
2017 ASI DČ-FO DČ-PO
2016 ASI DČ-FO DČ-PO
2015 ASI DČ-FO DČ-PO
2014 ASI DČ-FO DČ-PO
2013 ASI DČ-FO DČ-PO