Slovenská komora stavebných inžinierov

The Bridge

Projekt je financovaný z programu EACEA
Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru [European Education and Culture Executive Agency (EACEA)]
EACEA.A - Erasmus+, EU Solidarity Corps, A.4 - International Capacity Building

Názov „Bridging the gap between university and industry: Master Curricular Supporting the Development of Green Jobs and Digital Skills in the Ukrainian Building Sector“ - The Bridge
Začiatok projektu 1. november 2023
Trvanie projektu
36 mesiacov
Lead partner projektu STATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION PRYDNIPROVSKA STATE ACADEMY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE - UKRAINE
Rozpočet projektu 735.848,00 € z toho SKSI 23.030,00 €
Počet partnerov projektu 13 partnerov z 5 krajín - Ukrajina, Nemecko, Poľsko, Taliansko a Slovensko
Partneri projektu na Slovensku STUBA, SKSI
Program EÚ Erasmus+ Programme (ERASMUS), Capacity building in the field of higher education
ERASMUS-EDU-2023-CBHE