Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborná prednáška: HISTÓRIA ELEKTROTECHNIKY

RZ SKSI Banská Bystrica Vás pozýva na odbornú prednášku:

HISTÓRIA ELEKTROTECHNIKY

Dátum: 9. máj 2023 (utorok) o 16.00 hod.

Miesto: v priestoroch SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica

POZVÁNKA S PROGRAMOM

Viac informácií o podujatí: Podujatie 23400551 | SKSI

Kontaktná osoba:
Zuzana Parobeková
telefón: 0906 101 940
mobilný telefón: 0901 914 578
e-mail: sksibb@sksi.sk