Slovenská komora stavebných inžinierov

Návody pre členské prístupy

Členská zóna

V prípade, že ste zabudli, alebo Vám nefunguje heslo postupujte podľa "Návodu na vygenerovanie nového hesla do členskej zóny"

Heslo Vám bude zaslané na SKSI e-mail. V prípade straty prihlasovacích údajov na prístup ku SKSI e-mailovej adrese postupujte podľa pokynov nižšie.


E-mail člena SKSI

V prípade, že ste zabudli, alebo Vám nefunguje heslo postupujte podľa "Návodu na vygenerovanie nového hesla na SKSI email"

Heslo si môžete priamo vygenrovať aj na https://clen.sksi.sk/fpass.php

Základné nastavenia internetových prehliadačov a návody nájdete aj na https://clen.sksi.sk/faq.phpUNMS - prístup k normám

V prípade, že ste zabudli, alebo Vám nefunguje heslo postupujte podľa "Návodu na vygenerovanie hesla na normy"

Heslo si resetujete na https://normy.unms.sk/eshop/public/forgot_password.aspx

Základné nastavenia na prehliadanie a návody nájdete na "NÁVOD NA PREHLIADANIE / UKLADANIE ELEKTRONICKÝCH SÚBOROV NORIEM STN"