Slovenská komora stavebných inžinierov

APLIKÁCIA POŽIADAVIEK NA PROTIPOŽIARNU BEZPEČNOSŤ ETICS PODLA STN 730802

APLIKÁCIA POŽIADAVIEK NA PROTIPOŽIARNU BEZPEČNOSŤ ETICS PODLA STN 730802

Spracovateľ: Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

Autori: prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. a Ing. Roman Horečný

Termín spracovania: juanuár 2023

Evidenčné číslo: 01/2023/10230001-O/P

Počet strán: 12

ISBN: 978-80-8076-152-3

Členovia majú pri kúpe publikácie zľavu 20 % z predajnej ceny. 

Publikácia je dostupná na zakúpenie na webstránke Občianskeho združenia Združenie pre zatepľovanie budov - TU