Slovenská komora stavebných inžinierov

ODBORNÝ SEMINÁR: Budovy očami Schneider Electric

V rámci celoživotného vzdelávania Autorizovaných stavebných inžinierov si Vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 19.4.2023 (streda) v AK SKSI Trenčín.  

Téma: Budovy očami Schneider Electric. Špecializované školenie pre projektovanie meranie a regulácie.

POZVÁNKA 

PRIHLÁŠKA

Organizačný garant:  Ing. Ľubica KRIŽANOVÁ, organizačná pracovníčka

Slovenská komora stavebných inžinierov
Administratívna kancelária SKSI Trenčín
Dolný Šianec 1
911 01  Trenčín
Mobil.: +421 901 914 577
E-mail:  sksitn@sksi.sk
www.sksi.sk