Slovenská komora stavebných inžinierov

Kalendár podujatí SKSI na rok 2021

Mesiac Dátum OS/Organizátor Interná / Externá Názov podujatia Miesto konania
11/2021 4.-5.11.2021 SvF STU BA, SKSI I / E Moderné trendy v navrhovaní konštrukcií z ocele, dreva, betónu a skla Kočovce
11/2021 4.-6.11.2021 ČKAIT I / E „Městské inženýrství 2021 Karlovarsko“ / medzinárodná konferencia Karlove Vary ČR
11/2021 8.11.2021 ÚRAD SKSI I ODBORNÝ SEMINÁR ČASO-PRIESTOROVÉ PLÁNOVANIE VO VÝSTAVBE 4D A 5D BIM ONLINE
11/2021 9.11.2021 SKSI Trenčín I ON LINE Odborný seminár " Materiály po novom. Kvalita, udržateľnosť a hospodárnosť v navrhovaní stavieb. Obnova budov a drevostavby. ONLINE z SKSI Trenčín
11/2021 9.11.2021 SKGBC E Webinár: Recyklácia vôd ako nástroj riešenia klimatickej krízy ONLINE
11/2021 11.11.2021 FORUM (Eurostav) E PROTIPOŽIARNA OCHRANA BUDOV ONLINE
11/2021 14. - 16.11.2021 ZMENA TERMÍNU na  2.-4.2.2022 OS PSA, SSVTS I / E Medzinárodná konferencia Tepelná ochrana budov 2021 Štrbské pleso
11/2021 23.11.2021 ÚRAD SKSI I UDRŽATEĽNÁ VÝSTAVBA ONLINE
11/2021 23.11.2021 SKGBC E Zelené strechy/fasády - pracovné raňajky ONLINE
11/2021 24.-25.11.2021 Cech strechárov E STRECHY 2021 Bratislava
11/2021 9.11.2021 SKGBC E Technológie hospodárenia s vodou v budovách - pracovné raňajky ONLINE
11/2021 10.-11.11.2021 STU E Bardkontakt Bardejov
11/2021 november 2021 OS Statika stavieb Statický štvrtok  
11/2021 29.11.2021 ÚRAD SKSI I NOVÉ EURÓPSKE A NÁRODNÉ PREDPISY SÚVISIACE S NAVRHOVANÍM A ZABUDOVANÍM TEPELNOIZOLAČNÝCH VÝROBKOV DO STAVBY ONLINE
11/2021 november 2021 OS VS Aktuálne problémy projekčnej vodohospodárskej praxe spojená so stretnutím členov vodohospodárskej sekcie   
2021 2021 OS PSA Odborný seminár pozemné stavby a architektúra, opravy, rekonštrukcie budov   
2021 2021 OS PSA ON-line semináre  v regiónoch RZ BA,TT, TN ZA,BB,KE  
2021 2021 OS DSMIUP „Dopr. staviteľstvo – aktuálne problémy“ - odborny seminar SKSI
2022 20.-22. september 2022 SSTS E LUX EUROPA 2022 Praha