Slovenská komora stavebných inžinierov

Kalendár podujatí SKSI na rok 2021

Mesiac Dátum OS/Organizátor Interná / Externá Názov podujatia Miesto konania
09/2021 20.-30.9.2021 SKGBC E Týždeň zelených budov  
09/2021 24.9.2021 FORUM (Eurostav) E STAVEBNÝ VIRTUÁLNY VEĽTRH ONLINE
09/2021 30.9.2021 JAGA E ASB Gala  
09/2021 06.-10.09.2021 SKSI KE I / E 5 dňový tematický zájazd - Slovensko, Morava, Poľsko 2021 Slovensko, Morava, Poľsko
09/2021 29.9.2021 Kongres studio, OS DSMIUP I / E Seminár Ivana Poliačka, 26. ročník / medzinárodná konferencia Bratislava
09/2021 8.-30.9.2021 SEZ-KES I / E Teoretické a praktické zručnosti pri revíziách elektrických inštalácií podľa STN 33 2000-6:2018
09/2021 september 2021 OS Statika stavieb Statický štvrtok: Exkurzia na významnú stavebnú konštrukciu v Bratislave a v okolí  
09/2021 september 2021 OS VS Pitná voda  
09/2021 september 2021 OS DSMIUP „Geosyntetika 2021" -  odborný seminár ZA
09/2021 september 2021 OS DSMIUP I / E BECEP 2020 „Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách“ - medzinárodná konferencia Lipt. Ján
09/2021 september 2021 OS PSA Požadované teplo - technické parametre pre haly - strecha, steny, podlaha. Zateplenie už zateplenej budovy.  
10/2021 5.10.2021 SKSI Trenčín I Odborný seminár: EcoStruxure Power Design, globálny štandard - lokálne špecifikácie SKSI Trenčín
10/2021 5.10.2021 ÚRAD SKSI  I NAVRHOVANIE MUROVANÝCH KONŠTRUKCIÍ ONLINE
10/2021 6.10.2021 ÚRAD SKSI I APLIKÁCIA BIM V OBLASTI TZB ONLINE
10/2021 7.10.2021 SKSI BA I Statický štvrtok: ZAKLADANIE STAVIEB - navrhovanie a príklady chýb a sanácií pri zakladaní stavieb SKSI BA, ONLINE
10/2021 11.-13.10.2021 OS DSMIUP I / E Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskych stavieb  - ZRUŠENÉ! hotel Permon, Podbanské
10/2021 12.10.2021 SKGBC E Verejná obnova budov - pracovné raňajky ONLINE
10/2021 11.-15.10.2021 ÚRAD SKSI I Odborná prednáška - prof. DUKÁT ONLINE
10/2021 14.10.2021 FORUM (Eurostav) E STAVEBNÁ A PRIESTOROVÁ AKUSTIKA V BUDOVÁCH
10/2021 14.-15.10.2021 Spolok statikov Slovenska I/E STATIKA STAVIEB 2020 Piešťany
10/2021 18.-19.10.2021 Cech strechárov E CECHOVÉ DNI 2021 Zvolen, Nitra
10/2021 19.10.2021 SKSI ZA I ZAŤAŽENIE PODĽA EUROKÓDU 1 ONLINE pre región ZA
10/2021 22.10.2021 Slovenská svetlotechnická spoločnosť E 24. medzinárodná konferencia SVETLO 2021 ONLINE
10/2021 25.-26.10.2021 Cech strechárov Slovenska E Ploché strechy 2021 Žilina, Trenčín
10/2021 26.10.2021 RK SKSI Trnava I Odborná exkurzia – Kaštieľ Voderady Voderady
10/2021 26.10.2021 UNMS E DEŇ SKÚŠOBNÍCTVA A DEŇ NORMALIZÁCIE 2021 ONLINE
10/2021 27.-28.10.2021 BIMAS E 7. ročník - Národná BIM konferencia Bratislava
10/2021 27.10.2021 URAD SKSI I Akustika v stavbách ONLINE
10/2021 október 2021 OS DSMIUP „Doprava v sídelných útvaroch“ / odborný seminár ZA
10/2021 október 2021 OS DSMIUP „Dopr. staviteľstvo - aktuálne problémy“ - STN EN, TP a TKP v cest. staviteľstve / odborný seminár - diskusný klub SKSI
10/2021 október 2021 OS PSA Konferencia o vnútornom prostredí budov - Energetický manažment   
11/2021 4.-5.11.2021 SvF STU BA, SKSI I / E Moderné trendy v navrhovaní konštrukcií z ocele, dreva, betónu a skla Kočovce
11/2021 4.-6.11.2021 ČKAIT I / E „Městské inženýrství 2021 Karlovarsko“ / medzinárodná konferencia Karlove Vary ČR
11/2021 8.11.2021 ÚRAD SKSI I ODBORNÝ SEMINÁR ČASO-PRIESTOROVÉ PLÁNOVANIE VO VÝSTAVBE 4D A 5D BIM ONLINE
11/2021 11.11.2021 FORUM (Eurostav) E PROTIPOŽIARNA OCHRANA BUDOV
11/2021 14. - 16.11.2021 OS PSA, SSVTS I / E Medzinárodná konferencia Tepelná ochrana budov 2021 Štrbské pleso
11/2021 23.11.2021 SKGBC E Zelené strechy/fasády - pracovné raňajky ONLINE
11/2021 24.-25.11.2021 Cech strechárov E STRECHY 2021 Bratislava
11/2021 9.11.2021 SKGBC E Technológie hospodárenia s vodou v budovách - pracovné raňajky ONLINE
11/2021 10.-11.11.2021 STU E Bardkontakt Bardejov
11/2021 november 2021 OS Statika stavieb Statický štvrtok  
11/2021 november 2021 OS VS Aktuálne problémy projekčnej vodohospodárskej praxe spojená so stretnutím členov vodohospodárskej sekcie   
2021 2021 OS PSA Odborný seminár pozemné stavby a architektúra, opravy, rekonštrukcie budov   
2021 2021 OS PSA ON-line semináre  v regiónoch RZ BA,TT, TN ZA,BB,KE  
2021 2021 OS DSMIUP „Dopr. staviteľstvo – aktuálne problémy“ - odborny seminar SKSI