Slovenská komora stavebných inžinierov

SPAĽOVANIE BIOMASY A VÝROBA TEPLA V SOLÁRNYCH KOLEKTOROCH V ZARIADENIACH HARGASSNER

RZ SKSI Banská Bystrica Vás pozýva na odborný seminár:

SPAĽOVANIE BIOMASY A VÝROBA TEPLA V SOLÁRNYCH KOLEKTOROCH V ZARIADENIACH HARGASSNER

Dátum: 14. apríl 2023 (piatok) o 9.00 hod.

Miesto: v zasadacej miestnosti RK SKSI Banská Bystrica, ul. Kollárova č.2, 974 01 Banská Bystrica

POZVÁNKA S PROGRAMOM

Viac informácií o podujatí: Podujatie 23400451 | SKSI

Kontaktná osoba:
Zuzana Parobeková
telefón: 0906 101 940
mobilný telefón: 0901 914 578
e-mail: sksibb@sksi.sk