Slovenská komora stavebných inžinierov

OPORNÉ MÚRY, GABIONOVÉ OPORNÉ KONŠTRUKCIE

RZ SKSI Banská Bystrica Vás pozýva na odborný seminár:

OPORNÉ MÚRY, GABIONOVÉ OPORNÉ KONŠTRUKCIE

Dátum: 20. apríl 2023 (štvrtok) o 9.00 hod.

Seminár sa bude konať:
- prezenčnou formou
- formou online pripojenia

POZVÁNKA S PROGRAMOM

Kontaktná osoba:
Zuzana Parobeková
telefón: 0906 101 940
mobilný telefón: 0901 914 578
e-mail: sksibb@sksi.sk