Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Publikácie

Slovenská komora stavebných inžinierov participuje na vydávaní odborných publikácií, ktoré sú určené najmä autorizovaným inžinierom. Tieto publikácie si môžete zakúpiť na regionálnych kanceláriách SKSI a Administratívnej kancelárii SKSI v Trenčíne (odporúčame sa vopred telefonicky informovať o dostupnosti konkrétnej publikácie na príslušnej kancelárii SKSI).

Na základe Vašej telefonickej alebo e-mailovej objednávky v príslušnej regionálnej/administratívnej kancelárii SKSI, Vám bude vystavená a zaslaná zálohová faktúra na Vašu e-mailovú adresu. Po jej uhradení si môžete prísť vyzdvihnúť publikácie osobne v rámci úradných hodín, pri prevzatí prosíme predložiť doklad o úhrade.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že platbu v hotovosti neprijímame a zásielky na dobierku nevybavujeme.
Ďakujeme za pochopenie.