Slovenská komora stavebných inžinierov

Publikácie

Slovenská komora stavebných inžinierov participuje na vydávaní odborných publikácií, ktoré sú určené najmä autorizovaným inžinierom. Tieto publikácie si môžete zakúpiť na regionálnych kanceláriách SKSI a Administratívnej kancelárii SKSI v Trenčíne (odporúčame sa vopred telefonicky informovať o dostupnosti konkrétnej publikácie na príslušnej kancelárii SKSI).

Na základe Vašej telefonickej alebo e-mailovej objednávky v príslušnej regionálnej/administratívnej kancelárii SKSI, Vám bude vystavená a zaslaná zálohová faktúra na Vašu e-mailovú adresu. Po jej uhradení si môžete prísť vyzdvihnúť publikácie osobne v rámci úradných hodín, pri prevzatí prosíme predložiť doklad o úhrade.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že platbu v hotovosti neprijímame a zásielky na dobierku nevybavujeme.
Ďakujeme za pochopenie.