Slovenská komora stavebných inžinierov

AKTUALITY SKSI

|27.10.2021| - Aktuality SKSI

|12.08.2021| - Aktuality SKSI

|29.07.2021| - Aktuality SKSI

|02.07.2021| - Aktuality SKSI - Stavebný zákon

|11.05.2021| - Aktuality SKSI - Legislatíva