Slovenská komora stavebných inžinierov

AKTUALITY SKSI

Vážení členovia,

opäť Vám prinášame výber z dôležitých informácií v našej komore a zaujímavých udalostí za uplynulé obdobie, ako aj prehľad podujatí v blízkej budúcnosti, o ktorých sa môžete dočítať viac z našej webovej stránky. 

LEGISLATÍVA 

Konsolidované znenia, ktoré nadobudli účinnosť od 1. 11. 2021 do 7. 11. 2021.

219/2013 Z. z.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení 371/2021 Z. z.

Účinnosť od:

1. 11. 2021

154/2015 Z. z.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení 371/2021 Z. z.

1. 11. 2021

 MESAČNÉ AKTUALIZÁCIE NORIEM

Prehľad o zmenách a opravách STN zverejňujeme každý mesiac pre členov komory na webovej stránke www.sksi.sk, v časti „členská zóna - normy“ a pre zvýšený záujem Vám túto aktualizáciu zasielame aj v rámci našich aktualít.

Mesačná aktualizácia noriem

 

KALENDÁR PODUJATÍ

Kalendár podujatí na rok 2021

VÍTAME NOVÝCH ČLENOV SKSI

Zapojte sa do prieskumu projektu LEAP4SME o energetickej efektívnosti a energetických auditoch v MSP.

S pozdravom,

SKSI