Slovenská komora stavebných inžinierov

Prístupy pre člena SKSI

Členská zóna

V členskej zóne členovia SKSI majú prístup k širšiemu rozsahu informácií. Na jednej strane sú to informácie ako funguje SKSI - aktuality, aké aktivity v SKSI prebehli a anotácie z nich, zápisy z volených orgánov SKSI, materiály predložené na jednotlivé Valné zhromaždenia SKSI, informácie o poistení a kompletné platné vnútorné poriadky. 


E-mail člena SKSI

Každý člen SKSI, fyzická osoba, má automaticky k dispozícii komorový email s vysokou kapacitou


UNMS - prístup k normám

Každý člen SKSI, fyzická osoba, má k dispozícii prístup k normám cez portál UNMS