Slovenská komora stavebných inžinierov

AKTUALITY SKSI 2/2023

Vážení členovia,

prinášame Vám výber z dôležitých informácií  a zaujímavých udalostí za uplynulé obdobie, ako aj prehľad podujatí v blízkej budúcnosti, o ktorých sa môžete dočítať viac z našej webovej stránky. 

MESAČNÉ AKTUALIZÁCIE NORIEM

Prehľad o zmenách a opravách STN zverejňujeme každý mesiac pre členov komory na webovej stránke www.sksi.sk, v časti „členská zóna - normy“ a pre zvýšený záujem Vám túto aktualizáciu zasielame aj v rámci našich aktualít.

Mesačná aktualizácia noriem

LEGISLATÍVA

Momentálne prebieha proces pripomienkovania predbežnej informácie k trom návrhom:

  • Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadostiv znení neskorších predpisov. V období od 7.2.2023 do 27.02.2023.  Materiál sa nachádza na stránkehttps://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/37
  • Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadostiv znení neskorších predpisov. V období od 1.2.2023 do 27.2.2023.  Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/37
  • Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch. V období od 17.2.2023 – 9.3.2023. Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/74


KALENDÁR PODUJATÍ

Kalendár podujatí na rok 2023

Pozývame Vás na pripravované odborné akcie:

Pozvánka na online seminár AKÁ JE ZODPOVEDNOSŤ AUTORIZOVANÝCH INŽINIEROV ZA VÝKAZ VÝMER A ROZPOČET? – kapacita tohto seminára je naplnená. Hneď po seminári vám sprístupníme videozáznam na našom webe a budeme vás mailom informovať.

Pokračovanie seminára - ANALÝZA ÚČINKOV VETRA NA ZOSTAVY FOTOVOLTICKÝCH PANELOV NA PLOCHÝCH STRECHÁCH II.

Pozvánka na odborný seminár DREVENÉ KONŠTRUKCIE – SPOJE DREVENÝCH PRVKOV

Pripravujeme pre Vás tieto zaujímavé semináre:

7.3.2023 – Aké zmeny prinesú nové zákony o výstavbe a územnom plánovaní pre projektantov? 

14.3.2023 - Nadväznosť a súvislosť osvetlenia s inými profesiami vo výstavbe

15.3.2023 - FIDIC zmluvné podmienky pre projektantov

28.3.2023 – Právne povedomie pre členov SKSI


MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY

Chceme sa s vami podeliť o ďalší úspech v oblasti zapájania sa do medzinárodných projektov, ktorý sa nám podaril na regionálnej úrovni v Košiciach.

Projekt SECOVE vytvára platformu spolupráce pre centrá odbornej excelentnosti (CoVE) v celej Európe v sektore udržateľnej energie. Projekt má za cieľ vytvoriť siete založené na národnej úrovni pre spoluprácu v oblasti excelentného odborného vzdelávania v sektore čistej a udržateľnej energie, s CoVE v každej partnerskej krajine, ktorá je schopná spájať sa a spolupracovať na národnej a nadnárodnej úrovni.

Primárnym cieľom platformy je podporovať využívanie inovatívnych a kvalitatívnych príležitostí celoživotného vzdelávania, orientovaných na rozvoj zručností, kompetencií a dosahovanie kvalifikácií, vrátane podpory možností mobility.

Ďalšie informácie: https://www.sksi.sk/secove


ERUDIO 2020 – vzdelávací portál

Vzdelávací e-learningový program ERUDIO 2020 prináša nové vzdelávacie moduly zo seminárov, ktoré sme vysielali online:

Analýza účinkov vetra na zostavy fotovoltických panelov na plochých strechách

EUROVEA TOWER - nosné konštrukcie najvyššej budovy na Slovensku

Predpäté strešné priehradové väzníky typu SPP

BIM - Prístup založený na informáciách

Moderné osvetlenie športovísk

Akustika budov a praktické príklady zo stavieb

Ako správne navrhovať a používať minerálnu izoláciu

 

LYŽIARSKE PRETEKY O POHÁR PREDSEDU SKSI

Poznáme víťazov 4. ročníka lyžiarskych pretekov O pohár predsedu SKSI, ktoré sa konali  26. januára 2023 vo Vrátnej. 

Viac informácií o nájdete TU!


DÁVAME DO POZORNOSTI 

Medzinárodná betonárska federácia FIB nominovala nášho člena Jána Laca  za prácu na mostných konštrukciách  v kategórii „Dizajn a zhotovenie“. 
Slovenský stavebný inžinier získal nomináciu na svetovú cenu FIB za prácu na mostných konštrukciách

Regionálna kancelária SKSI Žilina už po deviatykrát pripravila v spolupráci so Štátnym komorným orchestrom, koncert vážnej hudby pre svojich členov, ktorý sa vždy teší veľkej obľube. 
Fašiangový koncert filmovej hudby

Srdečne BLAHOŽELÁME našim JUBILANTOM - autorizovaným stavebným inžinierom a dobrovoľným členom – fyzickým osobám, ktorí oslavujú svoje  jubileum v mesiaci február.  V mene SKSI Vám želáme pevné zdravie, veľa energie a životnej pohody do ďalších rokov.


Vaša komora