Slovenská komora stavebných inžinierov

Aktuality z legislatívy

Vážení členovia,

radi by sme Vás informovali o aktualitách v oblasti legislatívy.

Dňa 5. mája 2021 bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený Návrh zákona o územnom plánovaní, ktoré trvá od 6. mája 2021 do 26. mája 2021.

Návrh zákona si môžete pozrieť na  stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/218.

Dňa 6. mája 2021 bol do medzirezortného pripomienkovania predložený Návrh zákona o výstavbe. Medzirezortné pripomienkové konanie potrvá od 6. mája 2021 do 26. mája 2021.

Návrh predloženého zákona nájdete na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/226.

Zástupcovia Slovenskej komory stavebných inžinierov sú zapojení do pripomienkovania systémových nastavení a pripomienkovania legislatívy s pracovným teamom podpredsedu vlády.

Veríme, že nová legislatíva v stavebníctve bude konzistentná so súčasne platným legislatívnym systémom Slovenska, skvalitní, zefektívni a významne skráti povoľovacie procesy prípravy stavieb.