Slovenská komora stavebných inžinierov

AKTUALITY SKSI

|31.03.2023| - Aktuality SKSI 3/2023

|20.02.2023| - Aktuality SKSI 2/2023

|13.01.2023| - Aktuality SKSI 1/2023

|22.12.2021| - Aktuality SKSI

|15.11.2021| - Aktuality SKSI

27.10.2021| - Aktuality SKSI

|12.08.2021| - Aktuality SKSI

|29.07.2021| - Aktuality SKSI

|02.07.2021| - Aktuality SKSI - Stavebný zákon

|11.05.2021| - Aktuality SKSI - Legislatíva