Slovenská komora stavebných inžinierov

Administratívna kancelária SKSI v Trenčíne

Adresa:
Dolný Šianec 1(budova Keramoprojektu,4.posch.)
911 01 Trenčín 

Kontakt:
Mobil.: 0901 /914 577
Tel:      032 /640 1017
E-mail: sksitn@sksi.sk  

Predseda Výboru RZ SKSI TT:          Ing.Ján Kyseľ

Podpredseda:                                    Ing.František Lužica

Podpredseda:                                    Ing.Róbert Kati
Organizačná pracovníčka:                Ing.Ľubica Križanová

Sme tu pre Vás najmä v dňoch:
Pondelok                7.00 – 14.00 hod.
Utorok                    7.00 – 13.00 hod.
Streda                    7.00 – 14.00 hod.

Prevzatie autorizačných dokladov a osvedčení stavbyvedúci/stavebný dozor na základe písomnej pozvánky alebo po predchádzajúcej telefonickej dohode.

Informácie z Administratívnej kancelárie SKSI Trenčín: