Slovenská komora stavebných inžinierov

Poznatky a skúsenosti z praxe pre elektrotechnikov

Autor: Milan Kirschner

Vydanie:  3. upravené a doplnené vydanie, 2021

Vydal: SEZ-KES

ISBN 978-80-99922-02-1

Členovia SKSI (ASI aj DČ) majú na publikáciu zľavu 10 % z predajnej ceny a zakúpiť si ju môžu v e-shope SEZ-KES.