Slovenská komora stavebných inžinierov

ABC pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

Vydané ako učebná pomócka pri priprave na získanie osvedčenia o odbornej spósobilosti v elektrotechnike a ako príručka pre prax.

Autor: prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Vydané: 8. upravené a doplnené vydanie, marec 2023

Vydal: SEZ-KES

ISBN 9788099922Q8.3

Členovia SKSI (ASI aj DČ) majú na publikáciu zľavu 25 % z predajnej ceny a zakúpiť si ju môžu v e-shope SEZ-KES.