Slovenská komora stavebných inžinierov

AKTUALITY SKSI

Vážení členovia,

prinášame Vám výber z dôležitých informácií v našej komore a zaujímavých udalostí za posledné obdobie, ako aj prehľad podujatí v blízkej budúcnosti, o ktorých sa môžete dočítať viac z našej webovej stránky.

NEPREHLIADNITE

Používate správnu farbu autorizačnej pečiatky?

Nový digitálny model reliéfu Slovenskej republiky

Stretnutie inžinierskych organizácii Vyšehradských krajín

 BLAHOŽELÁME

Gratulujeme Ing. Bohumilovi Bohunickému k významnému životnému jubileu

Ján Hazucha získal striebornú medailu na majstrovstvách sveta v Londýne

MESAČNÉ AKTUALIZÁCIE NORIEM

Prehľad o zmenách a opravách STN pravidelne zverejňujeme pre členov komory na webovej stránke www.sksi.sk, v časti „členská zóna - normy“ a pre zvýšený záujem Vám túto aktualizáciu budeme posielať aj touto formou.

Mesačná aktualizácia noriem

KALENDÁR PODUJATÍ

Kalendár podujatí SKSI na rok 2021

POZVÁNKA NA ONLINE ODBORNÝ SEMINÁR ČASO-PRIESTOROVÉ PLÁNOVANIE VO VÝSTAVBE 4D A 5D BIM

Pripravujeme 

15.11.2021 Odborný seminár Osvetlenie priemyselných budov

23.11.2021 Udržateľná výstavba: Úlohy projektantov pri navrhovaní trvalo udržateľných stavieb

VZDELÁVACÍ PORTÁL ERUDIO 2020:

Vzdelávaci portál Erudio 2020 prináša tri nové videosemináre, ktoré SKSI odvysielala v mesiacoch september a október.

Navrhovanie murovaných konštrukcií

Technické podmienky prístupu a pripojenia zariadení na výrobu elektriny a odberateľa

Osvetlenie škôl a školských zariadení: Možnosti a perspektívy pre 21.storočie

SPOMÍNAME

Spomienka na prof. Ing. Jána Bujňáka, CSc.