Slovenská komora stavebných inžinierov

POZVÁNKA NA ONLINE ODBORNÝ SEMINÁR ČASO-PRIESTOROVÉ PLÁNOVANIE VO VÝSTAVBE 4D A 5D BIM