Slovenská komora stavebných inžinierov

Nový digitálny model reliéfu Slovenskej republiky

Vážení členovia,

radi by sme Vás informovali  o  projekte Leteckého laserového skenovania (LLS) a Digitálneho modelu reliéfu (DMR) územia Slovenskej republiky, ktorý zabezpečuje Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR) od roku 2017. V súčasnosti má ÚGKK SR zmluvne pokryté dodávateľským spôsobom celé územie Slovenska. Širokej verejnosti sú bezodplatne k dispozícii produkty LLS (DMR, digitálny model povrchu (DMP) a klasifikované mračná bodov) z viac ako polovice územia Slovenskej republiky.

 

 

Na obrázku sú zelenou farbou zobrazené v súčasnosti dostupné lokality. V blízkej dobe je možné očakávať sprístupnenie produktov LLS z LOT 15 a 16 a koncom tohto roka aj LOT 35 a 36. Poskytovanie produktov LLS z LOT 28, 30, 31, 33, 34 je plánované na jar rok 2022. Produkty LLS z lokalít 32, 37 – 42 budú dostupné začiatkom roku 2023.

Uvedené modely sú nápomocné a vhodné aj pre účely plánovania a projektovania stavieb, pri ktorých je potrebné mať znalosti o tvare reliéfu a povrchu v podobe presného DMR a DMP.

Na stránke https://www.geoportal.sk/sk/udaje/lls-dmr/ sú uvedené základné informácie o projekte a aj odkaz na Mapový klient ZBGIS https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/teren/toc?pos=48.800000,19.530000,8 , z ktorého je možné online exportovať produkty LLS z dostupných lokalít, ale len v obmedzenej veľkosti/objeme údajov.

Pri požiadavke produktov LLS z väčších oblastí (napr. celých lokalít) je vhodné objednanie produktov LLS (objednávkové formuláre uvedené na spodnej časti stránky), prostredníctvom Geodetického a kartografického ústavu - zákaznícke centrum Bratislava alebo Prešov.

Ďalej sú na stránke k dispozícii aj ďalšie doplňujúce informácie, ako napr. tabuľka obsahujúca prehľad parametrov kvality, kde je uvedené obdobie skenovania, výškové a polohové presnosti kontrolované na spevnených plochách a priemerné hustota skenovaných bodov jednotlivých lokalít. Pre používateľov sú pripravené aj podrobné návody na prácu s produktami LLS, v ktorých sa nachádzajú aj postupy ako si konvertovať údaje do požadovaných formátov. Poskytovanie produktov LLS je bezodplatné aj pre komerčné účely, vyžaduje sa len podľa Podmienok poskytovania a používania uvádzať zdroj produktov LLS: „ÚGKK SR“.

 Veríme, že Vám nové produkty LLS poskytované ÚGKK SR uľahčia a zefektívnia prácu. 

SKSI