Slovenská komora stavebných inžinierov

Vítame nových členov SKSI

V dňoch od 28.9.2021 do 4.10.2021 sa v regionálnej kancelárií v Košiciach konali autorizačné skúšky, ktoré úspešne absolvovalo 27 uchádzačov.  Slávnostný sľub do rúk  Ing. Jánovi Petržalovi, podpredsedu SKSI zložili 27.10.2021.

Novým členom srdečne blahoželáme.  

Ing. Daniel Antal

Ing. Renáta Ballová

Ing. Tibor Bednarčík

Ing. Ján Belanský

Ing. Vladimír Blahút, EUR ING

Ing. Ján Figa

Ing. Samuel Franko

Ing. Ľubica Frankovičová

Ing. Tomáš Fulka

Ing. Mário Ilavský

Ing. Radoslav Kandrik

Ing. Ondrej Kizek

Ing. Kristián Kondáš, PhD.

Bc. Ing. Radovan Kreutz

Ing. Peter Litvik

Ing. Ivana Megová

Ing. Pavol Mičko, PhD.

Ing. Pavol Nagy

Ing. Dávid Oravec

Ing. Marián Pafčuga, PhD.

Ing. Branislav Rozman

Ing. Jozef Štupák

Ing. Alfréd Takáč

Ing. Peter Tribula, EUR ING

Ing. Martin Tutko

Ing. Ondrej Vašíček

Ing. Marek Vida