Slovenská komora stavebných inžinierov

Prieskum projektu LEAP4SME o energetickej efektívnosti a energetických auditoch v MSP

Slovenská inovačná a energetická agentúra realizuje prieskum o energetickej efektívnosti a energetických auditoch v malých a stredných podnikoch (MSP). Realizuje  ho v rámci medzinárodného projektu LEAP4SME s cieľom získať pohľady relevantných subjektov na problematiku energetickej efektívnosti a energetických auditov v malých a stredných podnikoch. Ide o medzinárodný projekt 10 krajín. Cieľom projektu je poskytnúť tvorcom politík podklady na prípravu účinných predpisov, ktoré podporia energetickú efektívnosť v malých a stredných podnikoch.

Týmto Vás chceme poprosiť o vyplnenie dotazníka na základe svojich skúseností a znalostí. Vyplnenie trvá maximálne 10 minút. Dotazník bude k dispozícii do 30.11.2021.

Link na dotazník : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LEAP4SME_Survey_SMEs.

Je potrebné si v menu vpravo hore zvoliť slovenský jazyk, prípadne môže byť vyplnený v angličtine. V prílohe posielam aj informačný list s detailmi o dotazníku.

Výsledky  prieskumu a aktivity projektu budeme zdieľať na našej stránke www.sksi.sk.

 

Ďakujem pekne za podporu a pomoc.

SKSI