Slovenská komora stavebných inžinierov

POZVÁNKA NA ONLINE ODBORNÝ SEMINÁR  NOVÉ EURÓPSKE A NÁRODNÉ PREDPISY SÚVISIACE S NAVRHOVANÍM A ZABUDOVANÍM TEPELNOIZOLAČNÝCH  VÝROBKOV DO STAVBY