Slovenská komora stavebných inžinierov

Tepelná ochrana budov 2021

DȎLEŽITÉ  UPOZORNENIE- ZMENA na FORMU ONLINE

Vážení účastníci  medzinárodnej konferencie TOB 2021,

s poľutovaním Vám oznamujeme, že vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu ohľadne koronavírusu,  sme sa rozhodli  zrušiť prezenčné uskutočnenie 21. medzinárodnej konferencie TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2021 - Podstata zabezpečenia  energetickej hospodárnosti budov v dňoch 2. - 4.2.2022  v hoteli Patria na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách.

Konferencia sa bude konať  v dňoch 2. – 4.2.2022 online formou.

List prof.Ing. Sternovej, PhD. odbornej garantky 

Doplňujúce  podrobnosti o účastníckom poplatku súvisiacich podmienkach účasti na konferencii TOB 2021

Prihlášky je možné zasielať na adresu: stav@zsvts.sk do 31.1.2022.

POZVÁNKA S PROGRAMOM

PRIHLÁŠKA


Veríme, že Vás  program zaujme.

S pozdravom

prof.Ing. Zuzana Sternová, PhD. - odborná  garantka                                
Ing. Eugénia Kiselyová - organizačná garantka