Slovenská komora stavebných inžinierov

V PREDAJI: 1. diel z novej edičnej rady: INŽINIERSKE STAVBY V4

   Táto publikácia reprezentuje 24 výnimočných inžinierskych stavieb, dokončených po roku 1990 v krajinách
   Vyšehradskej štvorky. Vychádza ako 1. diel novej edičnej rady inžinierskych komôr a zväzov krajín V4. 
   Publikácia je vydaná viacjazyčne - v slovenskom, českom, maďarskom, poľskom a anglickom jazyku.

   názov:             Inžinierske stavby V4 
   autor:              kolektív autorov
   rok vydania:      2012
   vydanie:           1. vydanie
   vydalo:             Informační centrum ČKAIT, s. r. o.
   počet strán:      286
   jazyk:              slovenský / český, maďarský, poľský, anglický
   väzba:              pevná
   formát:             A4
   cena:               14 €

  Publikáciu si môžete zakúpiť v regionálnych kanceláriách SKSIadministratívnej kancelárii SKSI Trenčín a 
  na Úrade SKSI - prosíme Vás vopred sa telefonicky informovať, či je táto publikácia k dispozícii
.

 Z úvodného slova editorov slovenskej časti publikácie - prof. Vladimíra Benka, a Ing. Petra Paulíka:

Na Slovensku bolo po roku 1990 postavených mnoho výnimočných a veľkolepých inžinierskych stavieb či už v rámci dopravnej infraštruktúry, vodohospodárskych diel alebo priemyselných budov. Výber reprezentatívnych stavieb bol preto veľmi náročný a prešiel pomerne zdĺhavým výberovým konaním.

Členovia našej Komory sa mohli zapojiť do výberu stavieb za Slovensko najprv nominovaním inžinierskych stavieb za Slovensko, a neskôr aj elektronickým hlasovaním v online ankete. Na základe výsledkov ankety a požiadavky rôznorodosti reprezentatívnych stavieb sme vybrali šesť stavieb, ktoré reprezentujú rôzne typy moderného inžinierskeho staviteľstva na Slovensku.

Mostné stavby sú reprezentované mostom Lafranconi a mostom Apollo z Bratislavy, ktoré vhodne reprezentujú úroveň moderného mostného staviteľstva na Slovensku. Vodné diela sú reprezentované vodným dielom Gabčíkovo, vlajkovou loďou vodných diel na Slovensku a v Európe. Zastúpenie geotechnických stavieb reprezentuje tunel Sitina, ktorý bol ocenený aj v rámci celoštátnej verejnej súťaže Stavba roka 2008. Inžinierske budovy sú zastúpené silami sladovne v Hurbanove, ktoré patria medzi najväčšie silá v Európe a Zimným štadiónom Ondreja Nepelu v Bratislave, ktorý bol obnovený v roku 2011.

Stavební inžinieri tvoria, zdokonaľujú a ochraňujú prostredie okolo nás a výsledky ich práce sú neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života, a táto publikácia je toho dôkazom. Veríme, že aj touto cestou sa nám podarí viac spropagovať profesiu stavebného inžiniera a prácu inžinierov v stavebníctve - členov našej Komory - nielen medzi samotnými stavebnými inžiniermi, ale aj širokou verejnosťou.