Slovenská komora stavebných inžinierov

Regionálna kancelária SKSI TRNAVA

   

Adresa:
Hornopotočná 1 (3. posch.)
917 01 Trnava 

Kontakt:
Mobil:   0901 914 576
Tel.:     033/5511 071
E-mail:  sksitt@sksi.sk

Predseda Výboru RZ SKSI TT:   Ing. Ján Kyseľ
Podpredseda:                               Ing. František Lužica
Podpredseda:                               Ing. Róbert Kati

Prednosta:                                   Ing. Marián Petráš
Organizačná pracovníčka:         Jarmila Komňaťanová, Dis. 

Sme tu pre Vás najmä v dňoch:
Pondelok                9.00 – 15.00 hod.
Utorok                    neúradný deň
Streda                    9.00 - 15.00 hod.
Štvrtok                   9.00 – 15:00 hod.
Piatok                     neúradný deň

webová stránka pre Administratívnu kanceláriu SKSI Trenčín

Informácie z Regionálneho združenia SKSI Trnava

Zápis zo zasadnutia členskej schôdze konanej dňa 15. 03. 2016
Uznesenia zo zasadnutia členskej schôdze konanej dňa 15. 03. 2016