Slovenská komora stavebných inžinierov

Skúšky a semináre ku skúškam organizované SKSI

Aktuálne termíny skúšok a seminárov ku skúškam na rok 2020 nájdete tu:

Termíny autorizačných skúšok a legislatívnych seminárov pred autorizačnou skúškou v roku 2020

Termíny skúšok pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor a termíny legislatívnych seminárov pred skúškou v roku 2020


Termíny skúšok a legislatívnych seminárov pred skúškou odbornej spôsobilosti na vykonávanie energetickej certifikácie