Slovenská komora stavebných inžinierov

46. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií


POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA

PRIHLÁŠKA PRÍSPEVKU

SEKRETARIÁT KONFERENCIE
Katedra stavebných konštrukcií a mostov
SvF, ŽU v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421 41 513 5665, +421 41 513 5651
e-mail: konf-kskm@fstav.uniza.sk
web: https://svf.uniza.sk/kskm/
Facebook: https://www.facebook.com/kskm.sv