Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskych stavieb

Termín: 27.-29. november 2019

Miesto konania: Grand hotel Permon, Podbanské

Odborný garant: Ing. Ľubomír Polakovič, CSc. 

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA