Slovenská komora stavebných inžinierov

Publikácia "EIR - POŽIADAVKY NA VÝMENU INFORMÁCIÍ" v pdf pre členov SKSI

Vážení členovia,

 

Prinášame Vám bezplatné stiahnutie elektronickej  verzie knihy EIR - Požiadavky na výmenu informácií, ktorú vydalo Občianske združenie BIM asociácia Slovensko s podporou SKSI.

Publikácia obsahuje požiadavky na rozsah dodania a informácie týkajúce sa danej zákazky v rámci poverenia a najmä požiadavky na využitie softvérových nástrojov v rámci dodania BIM, požiadavky na úroveň informačnej potreby - LOIN, špecifické požiadavky na spôsob tvorby modelu, proces manažmentu a koordinácie, dohodnutý spôsob komunikácie (napr. nasadením CDE), či štruktúru názvoslovia profesií/súborov.

Absencia správneho zadania BIM projektu vo forme dokumentu EIR spôsobuje, že model je vo väčšine prípadov na tento účel nevhodne pripravený a je nutné pristúpiť k jeho úprave, čo predstavuje zbytočné náklady navyše.

ČO OBSAHUJE EIR?

Požiadavky na výmenu informácií - EIR, je dôležitý dokument pri zadaní BIM projektu. Je možné ho použiť aj ako podklad pre verejnú zákazku, ako aj pre súkromný sektor.

BIM asociácia Slovensko tento dokument vydala v roku 2022, ako výstup z pracovných skupín. Dokument v tejto podobe odporúčame použiť ako návod na tvorbu zadania BIM projektu. 

Sme presvedčení, že dokument v tejto podobe poskytuje náhľad na podstatné súčasti BIM projektu a po obsahovej stránke pokrýva väčšinu projektov v našich podmienkach. S cieľom zjednodušiť implementáciu procesov v zmysle súboru noriem STN EN 19650 do projektov v Slovenskej republike sa pracovná skupina WG1 rozhodla zjednotiť jednotlivé požiadavky PIR, OIR, AIR do jedného dokumentu - EIR.

Požiadavky PIR, OIR, AIR sú tak pevnou súčasťou tohto EIR a nie samostatnými dokumentami.