Slovenská komora stavebných inžinierov

Pozvánka na stretnutie členov SKSI k pripomienkovaniu STN 73 6110 Miestne cesty

Vážení členovia,

dovoľujeme si vás pozvať na stretnutie členov odbornej sekcie DSMIUP k zosúladeniu názorov k pripomienkovanej  STN 73 6110_Miestne cesty za účasti spracovateľov.

Termín: 26.01.2023 (štvrtok)
Čas: 10.00 - 13.00 hod.
Miesto: SKSI, Mýtna 29, zasadacia miestnosť - 3. poschodie
Forma: prezenčná (RK BA) + online (ostatné RK)
Cena: 0,00 €  - stretnutie členov celoslovenskej odbornej sekcie DSMIUP
Odborný garant: Ing. Ján Tomko, predseda COS DSMIUP


Účastníkov prosíme o prípravu textov pripomienok konkrétnych článkov do formulára  - "Formulár na pripomienky  STN 73 6110_Miestne cesty" zo stránky SSC  (www.ssc.sk) s následným zaslaním na adresu SKSI (tomko@sksi.sk a sksi@sksi.sk) aby mohla byť spracovaná súhrnná pripomienka.

Osobná účasť na stretnutí na Mýtnej 29 v Bratislave je možná len pre max. 20 osôb. Ostatní účastníci - prostredníctvom ONLINE pripojenia.

Registujte sa prostredníctvom PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA do 25.1.2023 do 12.00 hod.


S pozdravom

Ing. Ján Tomko
predseda COS DSMIUP