Slovenská komora stavebných inžinierov

Pozvánka na online seminár AKÁ JE ZODPOVEDNOSŤ AUTORIZOVANÝCH INŽINIEROV ZA VÝKAZ VÝMER A ROZPOČET?