Slovenská komora stavebných inžinierov

Trnava

Adresa

Hornopotočná 1 (3. posch.)
917 01 Trnava

Administratívna kancelária Trenčín

Kontakt

Organizačná pracovníčka
Ing. Katarína Masarovičová

Mobil: 0901 914 576
E-mail: sksitt@sksi.sk

Stránkové dni 

Pondelok 07:30 - 12:00  12:30 - 15:30
Utorok neúradný deň
Streda 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok neúradný deň

Organizačná štruktúra RZ SKSI TT

Predseda Výboru RZ SKSI TT: Ing. Edita Cmarková
Podpredseda: Ing. Alojz Bojda
Podpredseda: Ing. Marian Kubiš
Prednosta: Ing. Marián Petráš


Výbor Regionálneho združenia SKSI Trnava

Odborné sekcie SKSI


Informácie z Regionálneho združenia SKSI Trnava