Slovenská komora stavebných inžinierov

Administratívna kancelária Trenčín

Adresa:

Dolný Šianec 1 (budova Keramoprojektu,4.posch.)
911 01 Trenčín

Kontakt:
Organizačná pracovníčka:
Ing. Ľubica Križanová

Mobil.: +421 901 914 577
E-mail: sksitn@sksi.sk

Stránkové dni

Pondelok 8.00   14.00 hod.
Utorok 7.00  13.00 hod.
Streda 7.00   14.00 hod.
Štvrtok neúradný deň
Piatok neúradný deň

Odborné sekcie SKSI