Slovenská komora stavebných inžinierov

Výbor RZ SKSI Trnava

Členovia Výboru RZ SKSI Trnava :
Ing. Edita Cmarková - predsedníčka
Považská Bystrica, planart.sk@gmail.com

Ing. Alojz Bojda – podpredseda za NR
Nitra , albojda@gmail.com

Ing. Marian Kubiš – podpredseda za TN
Trenčín, kubis.kmi@gmail.com

Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. - podpredseda za TT
Piešťany, benko@ps-pep.sk

***

Ing. Rudolf Babulík
Trenčianska Turná, rudolf.babulik@gmail.com  

Ing. Oto Csiba
Malé Dvorníky, otto.csiba@gmail.com

Ing. Stanislav Chmelo
Piešťany, stanislav.chmelo@gmail.com

 Ing. Richard Ďuriš
Soblahov, richardduris1@gmail.com

Ing. Anna Juhos, EMBA
Dunajská Streda, anna@stavoinvestads.sk

doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Nitra, lubosmoravcik666@gmail.com

Ing. Jaromír Rybár
Skalica, rybar@archistat.eu

Ing. Vladimír Štvrtecký
Nové Zámky, v.stvrtecky@zoznam.sk

Ing. Pavel Tomaschek
Nitra,  tomaschek@egp.sk