Slovenská komora stavebných inžinierov

V PREDAJI: III. diel z novej edičnej rady: Inžinierske stavby V4

   Táto publikácia je pokračovaním 2. dielu edičnej rady inžinierskych komôr
   a zväzov krajín V4. 
   Publikácia je vydaná viacjazyčne - v slovenskom, českom, maďarskom,
   poľskom a anglickom jazyku.

   názov:             Inžinierske stavby V4 
   autor:              kolektív autorov
   rok vydania:      2016
   vydanie:           1. vydanie
   vydalo:             Slovenská komora stavebných inžinierov
   počet strán:      290
   jazyk:               slovenský / český, maďarský, poľský, anglický
   väzba:              pevná
   formát:             A4
   cena:               16 €

  Publikáciu si môžete zakúpiť v regionálnych kanceláriách SKSIadministratívnej kancelárii SKSI Trenčín a 
  na Úrade SKSI - prosíme Vás vopred sa telefonicky informovať, či je táto publikácia k dispozícii
.

 Z úvodného slova hlavného editora Zygmunta Rawickieho:

Do rúk čitateľov odovzdávame 3. zväzok spoločného vydania publikácie stavebných organizácií V4.

Každá krajina navrhla 8 stavieb zo svojho štátu, z ktorých redakčná rada zložená z editorov z jednotlivých krajín hlasovaním vybrala 6 objektov, tak, aby bola zabezpečená určitá rovnováha medzi rôznymi druhmi stavby v každej zemi i v celom súbore objektov krajín Vyšehradskej skupiny. Tieto realizované inžinierske objekty sú dôkazom toho, že potom čo sme sa prispôsobili novým ekonomickým možnostiam dnešnej doby, patríme znovu medzi európsku špičku.