Slovenská komora stavebných inžinierov

Publikácia: Pamätný deň Jána Feketeházyho, 2012

   Publikácia je oficiálnou publikáciou podujatia pod názvom "Pamätný deň Jána Feketeházyho, 2012".
   Je vydaná dvojjazyčne - v slovenskom a maďarskom jazyku.

   názov:              Pamätný deň Jána Feketeházyho, 2012
   autor:                kolektív autorov
   rok vydania:      2012
   vydavateľ:         Inžinierska komora Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy, Miškovec
   počet strán:      115
   jazyk:                slovenský / maďarský
   väzba:               pevná
   formát:              A4
   cena:                14 €

  Publikáciu si môžete zakúpiť v regionálnych kanceláriách SKSIadministratívnej kancelárii SKSI Trenčín 
  a na Úrade SKSI - prosíme Vás vopred sa telefonicky informovať, či je táto publikácia k dispozícii
.