Slovenská komora stavebných inžinierov

Trnava

Adresa

Hornopotočná 1 (3. posch.)
917 01 Trnava

Administratívna kancelária Trenčín

Kontakt

Organizačná pracovníčka
Jarmila Komňaťanová, Dis.

Mobil: 0901 914 576
E-mail: sksitt@sksi.sk

OZNAM:
Vážené dámy, vážení páni,

vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a ochranu nás všetkých si Vás dovoľujeme informovať, že do odvolania rušíme úradne (stránkové) hodiny na jednotlivých Regionálnych kanceláriách SKSI a Úrade SKSI. Prosíme Vás, kontaktujte nás prostredníctvom mobilných telefónov a emailov. Zamestnanci SKSI majú aktuálne nariadenú prácu z domu.

Ďakujeme za ústretovosť prajeme všetkým veľa zdravia.

Vedenie SKSI


Stránkové dni - ZRUŠENÉ!

 
Pondelok 9.00   15.00 hod.
Utorok neúradný deň
Streda 9.00   15.00 hod.
Štvrtok 9.00   15.00 hod.
Piatok neúradný deň

Organizačná štruktúra RZ SKSI TT

Predseda Výboru RZ SKSI TT: Ing. Ján Kyseľ
Podpredseda: Ing. František Lužica
Podpredseda: Ing. Róbert Kati
Prednosta: Ing. Marián Petráš

Odborné sekcie SKSI


Informácie z Regionálneho združenia SKSI Trnava