Slovenská komora stavebných inžinierov

XXIV. seminár Ivana POLIAČKA - TLMENIE ÚČINKOV KLIMATICKÝCH ZMIEN NA POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE


Termín: 20. – 22. november 2019, Hotel Grand**** Jasná

V roku 2008 sa uskutočnil XIII. Seminár Ivana Poliačka, ktorého cieľom bolo všeobecne poukázať na vplyv klimatických podmienok na cestné staviteľstvo a upozorniť na ich očakávané zmeny na území Slovenska ovplyvňovaného oceánickou a kontinentálnou klímou. Seminár, na ktorom boli prezentované veľmi cenné informácie klimatológa, ako aj poznatky o prejavoch klimatických podmienok na vlastnosti a správanie sa vozoviek, bol hodnotený veľmi pozitívne. Pokračujúce merania klimatických charakteristík potvrdzujú stále výraznejšie prejavy otepľovania a aj cestné staviteľstvo musí na túto zmenu (a očakávanú zmenu) klimatických podmienok reagovať. Aktuálnosť XXIV. seminára zameraného na vplyv účinkov klimatických zmien na pozemné komunikácie je podporená aj v strategických témach tohtoročného Svetového cestného kongresu WRA (AIPCR).

Témy seminára:

  1. Charakterizovanie klimatických podmienok a ich zmien
  2. Vplyv klimatických zmien na pozemné komunikácie
  3. Cestné stavebné materiály a technológie
  4. Výskum, technický rozvoj a poznatky z realizácie

Slovenská komora stavebných inžinierov je spoluorganizátorom konferencie.

XXIV. Seminár Ivana POLIAČKA - pozvánka s programom

XXIV. Semiáar Ivana POLIAČKA - záväzná prihláška