Slovenská komora stavebných inžinierov

Statika stavieb

Predseda Slovenskej odbornej sekcie Statika stavieb

doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.                                                                                                                                                                                                            stefan.gramblicka@stuba.sk  


Predsedovia jednotlivých Regionálnych odborných sekcií Statika stavieb:

Bratislava
doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.   
stefan.gramblicka@stuba.sk  

Trnava
Ing. Ján Kyseľ 
kysel@nextra.sk

Žilina
Ing. Richard Gáborík
gf.statik@gmail.com

Banská Bystrica
Ing. Pavol Hubinský    
hubinsky@hubinsky.sk

Košice
Ing. Viliam Hrubovčák   
hrubovcak@sksi.sk