Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Statika stavieb

Predseda Slovenskej odbornej sekcie Statika stavieb

Ing. Ján KYSEĽ 
kysel@nextra.sk


Predsedovia jednotlivých Regionálnych odborných sekcií Statika stavieb:

Bratislava
doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.   
stefan.gramblicka@stuba.sk  

Trnava
Ing. Ján Kyseľ   
kysel@nextra.sk 

Žilina 
Ing. Richard Gáborík  
gf.statik@gmail.com

Banská Bystrica
Ing. Pavol Hubinský    
hubinsky@hubinsky.sk

Košice
Ing. Vladimír Durbák   
vdurbak@gmail.com