Slovenská komora stavebných inžinierov

Poplatky vzdelávacieho systému ERUDIO

aktualizované k 1. 11. 2021

Cenník vzdelávania SKSI cez portál ERUDIO

Program: Všeobecné informácie

Priamy platiaci účastník Cena pre člena SKSI* Cena pre inú osobu
ETK*[2021] Kurz etiky 2 0,00 € 0,00 € 150,00 €
HOP*[2021] Primeraný honorár za projekty všetkých profesií a inžiniersku činnosť 0,00 € 0,00 € 50,00 €
POI*[2021] Poistenie 2021 0,00 € 0,00 € neprístupné
ETK*[2020] Kurz etiky 1 0,00 € 0,00 € 150,00 €

Program: BIM - Building Information Modeling

Priamy platiaci účastník Cena pre člena SKSI* Cena pre inú osobu
BIM*[21-10] Aplikácia BIM v oblasti technického zariadenia budov (TZB) 0,00 € 15,00 € 150,00 €
BIM*[21-06] Ako správne stanoviť rozsah BIM projektu? 0,00 € 15,00 € 150,00 €
BIM*[21-03] BIM - Informačné modelovanie stavieb 0,00 € 15,00 € 150,00 €

Program: Vybrané prednášky z oblasti EHB

Priamy platiaci účastník Cena pre člena SKSI* Cena pre inú osobu
ZMV*[2021] Bezpečné a funkčné zateplenie z minerálnej vlny 0,00 € 15,00 € 150,00 €
CH*[2021] online konferencia: Energetické hodnotenie systémov chladenia a vetrania v rámci ECB 0,00 € 15,00 € 150,00 €
EL*[2021] online konferencia: Ekonomika, legislatíva a riešenia pre budovy s takmer nulovou potrebou energie 0,00 € 15,00 € 150,00 €
EH*[2021] online konferencia: Energetické hodnotenie systémov vykurovania a prípravy teplej vody a ich vplyv na EHB 0,00 € 15,00 € 150,00 €
EL*[2020] online konferencia: Ekonomika, legislatíva a riešenia pre budovy s vysokou energetickou hospodárnosťou 0,00 € 15,00 € 150,00 €
EO*[2020] online konferencia: Hodnotenie energetickej hospodárnosti osvetlenia v budovách v zmysle aktuálnych predpisov 0,00 € 15,00 € 150,00 €

Program: Statika stavieb

Priamy platiaci účastník Cena pre člena SKSI* Cena pre inú osobu
NMK*[2021] Navrhovanie murovaných konštrukcií 0,00 € 15,00 € 150,00 €
PP*[2021] Navrhovanie a posudzovanie pilótových základov 0,00 € 15,00 € 150,00 €
SŠ*[21-04] Drevené nosné strešné konštrukcie 2
* program TRUSS4 + príklady navrhovania nosných drevených strešných priehradových konštrukcií
0,00 € 15,00 € 150,00 €
SŠ*[21-03] Autobusová stanica v Bratislave a vysoká budova Nivy Tower - nosné konštrukcie 0,00 € 15,00 € 150,00 €
SŠ*[21-01] Nosné konštrukcie panelových budov 0,00 € 15,00 € 150,00 €
SŠ*[20-11] Drevené nosné strešné konštrukcie 1
* navrhovanie, zhotovovanie a chyby pri navrhovaní a výstavbe
0,00 € 15,00 € 150,00 €

Program: Pozemné stavby a architektúra

Priamy platiaci účastník Cena pre člena SKSI* Cena pre inú osobu
AKU*[2021] Akustika v stavbách: Zásady správneho návrhu stavieb z pohľadu akustických vlastností 0,00 € 15,00 € 150,00 €
IMP*[2021] Impregnácia (chemická ochrana) konštrukčného dreva 0,00 € 15,00 € 150,00 €

Program: Elektrotechnické zariadenia stavieb

Priamy platiaci účastník Cena pre člena SKSI* Cena pre inú osobu
TP*[2021] Technické podmienky prístupu a pripojenia zariadení na výrobu elektriny a pripojenie odberateľa 0,00 € 15,00 € 150,00 €
MO*[2021] Osvetlenie škôl a školských zariadení: možnosti a perspektívy pre 21. storočie 0,00 € 15,00 € 150,00 €
ELE*[2021] Stavby a elektromobilita 0,00 € 15,00 € 150,00 €
RO*[2021] online konferencia: Riadenie osvetlenia - technologické možnosti 0,00 € 15,00 € 150,00 €
OS*[2021] online konferencia: Návrh a projektovanie osvetlenia 0,00 € 15,00 € 150,00 €
KO*[2021] odborný seminár: Kvalita osvetlenia v interiéri 0,00 € 15,00 € 150,00 €

Program: Konferencia BETONÁRSKE DNI

Priamy platiaci účastník Cena pre člena SKSI* Cena pre inú osobu
BD*[2020] Betonárske dni 2020 0,00 € 15,00 € 150,00 €