Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborný seminár "Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou energie"

V rámci celoživotného vzdelávania Autorizovaných stavebných inžinierov Vás pozývame na odborný seminár Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou energie, ktorý sa uskutoční dňa 4.12.2019 (utorok) v SKSI Trenčín.

Téma: Efektivita a ekonomika.

 

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA